مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR-950IP-70 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐950IP‐65 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐930IP‐70 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐930IP‐65 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐830IK‐65 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐830IK‐70 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون قرمز 30…
StartPrev12NextEnd
Page 1 of 2