مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐830CI‐65 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐830CS‐70 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 800TVL مدل GR‐CM820CS‐80 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 800TVL برد مادون قرمز 20…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 1000TVL مدل GR‐CM830CI‐100 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 1000TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 800TVL مدل GR‐CM830CI‐80 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 800TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐CM825CI‐70 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون قرمز 20…
شروعقبلی12بعدیپایان
صفحه2 از2