مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR-950IP-70 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐950IP‐65 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐930IP‐70 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐930IP‐65 سیستم Pal لنز 2.8 و 12 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 650TVL مدل GR‐830IK‐65 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 650TVL برد مادون قرمز 30…
مشخصات و قیمت دوربین مداربسته گریس, کیفیت تصویر 700TVL مدل GR‐830IK‐70 سیستم Pal لنز 3.6 میلی متر ولتاژ 12 ولت ابعاد سنسور 1.3 کیفیت تصویر 700TVL برد مادون قرمز 30…
شروعقبلی12بعدیپایان
صفحه1 از2